Pracovník - rodinný příslušník občana EU

Rodinný příslušník občana EU
– zde máme na mysli občany třetích zemí, tedy občany států, jež nejsou členy EU, EHP či Švýcarska.

Základní řešení nalezneme v textu Směrnice 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Práva rodinných příslušníků jsou odvozována od občana EU. V mnoha ohledech dle uvedené směrnice jsou práva v podstatě rovnocenná občanům EU, což by mělo platit i v otázce přístupu na pracovní trh. Ovšem ani uvedená směrnice automaticky neruší povinnost rodinných příslušníků dokladovat své nároky, případně vyřizovat nějaký doklad o volném přístupu k práci v dané zemi či určitý registrační doklad apod.


Řešení této problematiky ze strany ČR vychází z dikce Zákona o zaměstnanosti v platném znění, zde paragraf 98, písmeno m. Plné znění zákona a konkrétní část k řešené problematice je možné najít například zde.

Další informace a odkazy