Portál EURES

Logo EURES

Úřad práce České republiky se po připojení ČR k EU stal součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Službu EURES (z angl. EURopean Employment Services = Evropské služby zaměstnanosti) nabízejí veřejné služby zaměstnanosti všech 27 členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a Norska.

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu. Poskytování služeb EURES je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze přístupné na Evropském portále pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, kteří působí na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Stěžejním informačním zdrojem sítě EURES je Evropský portál pracovní mobility spravovaný Evropskou komisí.

Zájemci si na tomto portále mohou vytvořit účet uchazeče o zaměstnání a vložit svůj profesní životopis do on-line databáze životopisů, která je přístupná zaměstnavatelům z různých evropských zemí registrovaným na portále EURES.

Velmi užitečným zdrojem informací je databáze životních a pracovních podmínek v členských státech sítě EURES. Uvádí se zde základní informace spojené s životními a pracovními podmínkami v dané zemi. V rámci odkazů na jednotlivé země jsou zde k dispozici informace o místním trhu práce až do úrovně jednotlivých regionů, včetně seznamů nejvíce a nejméně žádaných profesí.

Služba EURES v České republice

V každém členském státě je osobní poskytování služby EURES zajištěno prostřednictvím EURES poradců. EURES poradci působí na krajských pobočkách ÚP ČR a na Kontaktních pracovištích ÚP ČR. Aktuální seznam EURES poradců a kontaktních osob na ÚP ČR naleznete na stránce Seznam EURES poradců.

EURES na sociálních mediích:

https://www.facebook.com/eures.cz/

https://twitter.com/eurescze

https://www.youtube.com/channel/UCo0EprOghpnR5S1VEOKpQNA/videos