Zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky představují důležitý ekonomický faktor pro evropské podnikatele. Na základě řady právních úprav a mezinárodních smluv musí být proces zadávání veřejné zakázky transparentní, nesmí docházet k diskriminaci uchazečů a musí být dodržovány určitá procesní pravidla. Evropská unie zřídila portál SIMAP, který poskytuje přístup k nejdůležitějším informacím o veřejných zakázkách v EU.

Oznámení o nabídkovém řízení jsou zveřejňována v dodatku k úřednímu věstníku, který je k dispozici na stránkách TED (Tenders Electronic Daily). Řadu užitečných informací lze nalézt také na stránkách Evropské unie věnované veřejným zakázkám.

  • Informační systém pro evropské veřejné zakázky SIMAP