Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) byl dříve znám jako Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Jedná se o oficiální úřední orgán Evropské unie pro ochranné známky Společenství a pro zapsané průmyslové vzory, pro které platí v Evropské unii jednotná legislativa, což zaručuje existenci účinné a specifické ochrany.

EUIPO je agenturou EU a zároveň úřadem pro průmyslové vlastnictví, který plní technickou funkci spočívající v registraci práv z průmyslového vlastnictví. Ochranné známky společenství a zapsané průmyslové vzory Společenství vydávané EUIPO mají jednotnou podobu a je tedy možné zachovávat jednoduché související formality a správní úkony – funguje jednotná žádost, jednotné správní centrum a jednotná dokumentace.

Více informací o EUIPO je k dispozici na oficiálních stránkách.