Předpisy EU v oblasti účetnictví

Evropská unie se neustále snaží zlepšit kvalitu, srovnatelnost a transparentnost finančních informací, které poskytují podniky. Unie pracuje na přizpůsobení pravidel týkajících se finančních informací, která se v současné době v EU uplatňují, potřebám mezinárodních kapitálových trhů.

V tomto má nadále zásadní význam spolupráce Evropské unie s mezinárodními organizacemi – Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB – International Accounting Standards Board), Mezinárodní federace účetních (IFAC – International Federation of Accountants) nebo Světová banka (WB – World Bank).

Užitečný zdroj informací z této oblasti je portál Evropské unie věnovaný podnikům, v němž lze najít detailnější informace.