Pracovní právo v kontextu EU

Modernizace pracovního práva je jedním z klíčových předpokladů pro naplnění Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Moderní a jednoduché pracovně právní vztahy umožní EU čelit konkurenci v globalizovaném světě. Reforma pracovního práva je nutná ve všech členských státech unie.

Zajímají-li Vás právní předpisy Evropského společenství z oblasti pracovního práva, naleznete je na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétní právní úpravy lze samozřejmě nalézt na portálu EUR-Lex.