Normy EU pro životní prostředí

Politika ochrany životního prostředí patří mezi společné politiky Evropské unie. Odpovědnost za ochranu životního prostředí nesou sice členské státy, avšak pokud je možno dosáhnout stanovených cílů lépe na evropské úrovni, přechází kompetence do rukou Společenství. Politika Evropské unie v oblasti životního prostředí vychází z přesvědčení, že přísné normy ochrany životního prostředí podněcují inovace a obchodní příležitosti a tím zvyšují konkurenceschopnost EU.

Existuje celá řada právních úprav týkajících se ochrany životního prostředí. Pokud Vás zajímá, která právní norma Evropského práva se Vás týká, je nejsnazší variantou kontaktovat Ministerstvo životního prostředí České republiky. Znáte-li název příslušné právní normy, lze jako nejlepší zdroj informací doporučit portál EUR-Lex, který poskytuje přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie.