Klamavá reklama

V zájmu ochrany spotřebitele před klamavou reklamou a jejími důsledky stanovila Evropská unie závazná pravidla platná ve všech členských státech. Dne 12. února 2008 nabyl platnosti zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Pozměňující zákon byl přijat v s cílem implementovat do národní úpravy směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice 84/450/EHS, směrnice 97/7/ES, 98/27/ES a 200/65/ES a nařízení č. 2006/2004/ES (směrnice o nekalých praktikách).

Cílem směrnice 2005/29/ES je harmonizovat spotřebitelské legislativy ve státech Evropské unie a také vymezit některé významné právní pojmy, jako je například klamavá reklama. Nově se v této souvislosti používá pojem Zákaz reklamy, která je nekalou obchodní praktikou.