Evropský výměnný program pro podnikatele

Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, který umožňuje začínajícím podnikatelům získat zkušenosti potřebné k zahájení podnikání nebo úspěšnému provozování malého podniku v Evropě.

Účastníci programu mají možnost strávit 1-6 měsíců v zavedeném menším podniku v jiné evropské zemi. Během tohoto pobytu se setkávají se zkušeným podnikatelem, vyměňují si znalosti a nápady. Mají možnost sledovat a podílet se na jeho práci, provádět průzkumy trhu, rozvíjet nové podnikatelské příležitosti, účastnit se projektů rozvoje, inovací a vývoje podnikání, zdokonalovat vlastní podnikatelský záměr, pochopit obchodní finance nebo třeba získat náhled od strategií značky, prodeje a marketingu společnosti.

Díky spolupráci mohou obě strany objevit nové evropské trhy, obchodní partnery a kontakty, nové nápady a různé způsoby podnikání.

Do programu je v současnosti zapojeno celkem 36 evropských zemí.

Pro koho je program určen?

Programu se mohou zúčastnit noví podnikatelé, kteří chtějí začít podnikat nebo v posledních třech letech podnikat začali. Podnikatelské aktivity mohou být v jakémkoli odvětví. V rámci programu není stanovena žádná horní věková hranice, minimální věk je 18 let.

Zároveň se mohou zapojit také zkušení podnikatelé, kteří vlastní nebo vedou malý či střední podnik a jsou ochotni sdílet svoje znalosti. Podnikatelé musejí zajistit vysoce kvalitní školení a pracovní vztahy novému podnikateli tak, aby mohl začít reálně podnikat.

Jak se do programu zapojit?


Program funguje v účastnických zemích prostřednictvím kontaktních míst. V České republice je to Hospodářská komora ČR a společnost Bohemia EU Planners. Kontaktní místa, která vybírá Evropská komise, zájemcům pomohou s podáním přihlášky a navázáním úspěšných vztahů s vhodným podnikatelem.

Uchazeči musejí předložit solidní podnikatelský záměr, který obsahuje realizovatelný podnikatelský plán. Kromě toho musejí disponovat dostatkem vlastních finančních zdrojů, aby byli schopni pokrýt všechny náklady pobytu v zahraničí.

Účastníci programu mohou žádat o finanční příspěvek na náklady na dopravu a diety během pobytu v zahraničí. Výše podpory, kterou financuje Evropská komise, odráží celkové náklady na život v zemi pobytu.

Přihlásit se a zjistit více informací můžete na tomto odkazu.