Evropské normalizační orgány

V Evropské unii existují tři takzvané evropské normalizační orgány – CEN (Evropský výbor pro normalizaci – Comité Europeén de Normalisation), CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice – Comité Europeén de Normalisation Electrotechnique) a ETSI (Evropský ústav pro telekomunikační normy – European Telecommunications Standards Institute).

Posláním všech výše uvedených orgánů je především tvorba evropských norem a evropských technických specifikací. Svou činností přispívají evropské normalizační orgány k fungování a upevňování vnitřního trhu a ke zvyšování konkurenceschopnosti.

Bližší informace o činnosti evropských normalizačních orgánů lze získat mimo jiné na webových stránkách Českého normalizačního úřadu.