EUR-LEX

EUR-Lex je internetový portál, který poskytuje bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tento online systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku EU a obsahuje české verze smluv, právních předpisů nebo návrhů právních předpisů. Hledáte-li úplné znění některé právní úpravy Evropské unie, služba EUR-Lex nabízí jednoduché řešení.