Databáze TRIS

Každý výrobce nebo poskytovatel služby, který chce provozovat svou podnikatelskou činnost v některém členském státě Evropské unie, se musí řídit národními technickými předpisy, které se týkají jeho podnikání. Pro jednodušší orientaci byla zřízena databáze TRIS (Technical Regulations Informations System).

Na základě směrnice 98/34/ES musí členské státy oznámit Evropské komisi každý návrh technického předpisu ještě předtím, než je schválen a implementován do národního práva. Během následujících tří měsíců mohou členské státy, Evropská komise nebo i jednotliví podnikatelé zasílat připomínky k danému návrhu. Směrnice platí pro všechny průmyslově vyráběné, zemědělské a rybolovné výrobky a pro služby informační společnosti.

Všechny oznámené návrhy technických předpisů jsou překládány do všech jazyků Evropské unie a jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské unie v již zmíněné databázi TRIS. Více užitečných informací o fungování TRIS lze nalézt na stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu.