Daně v EU

Evropská unie se ve snaze o vytvoření jednotného trhu snaží harmonizovat systém nepřímých daní. Systémy přímých daní vyžadují jen omezenou harmonizaci a obecně mohou být ponechány v kompetenci členských států. Daňová legislativa spadá do oblastí s takzvanými sdílenými kompetencemi. To znamená, že členské státy mohou vydávat vlastní právní předpisy pouze tam, kde doposud neexistuje společná evropská úprava. Nicméně rozhodnutí o daňových záležitostech musí být schválena jednomyslně.

U DPH a spotřební daně se členské státy dohodly na harmonizace a stanovení minimální výše, aby předešly možnému narušení hospodářské soutěže.