Bezpečnost výrobků

Klíčový význam pro zajištění ochrany spotřebitele má bezpečnost výrobků, které jsou uváděny na trh. Právo Evropské unie stanovuje, že na trhu mohou být distribuovány pouze bezpečné výrobky. Za jejich bezpečnost odpovídají podle směrnice 2001/95/ES „výrobci“, přičemž směrnice přesně stanoví, kdo je „výrobcem“. Právní úprava, která zajistila implementaci příslušné směrnice do českého národního práva, byla zavedena zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a změně některých zákonů.

Český překlad směrnice 2001/95/ES lze tradičně najít na stránkách EUR-Lex, kompletní znění zákona č. 102/2001 Sb. je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se také dozvíte bližší informace o právních úpravách týkajících se bezpečnosti výrobků. Užitečným zdrojem informací může být i stránka Evropské komise.