Europass

Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Není oficiálním certifikátem či cestovním dokladem, pouze přináší souhrnný popis kvalifikace daného občana. Tímusnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, nebo také mezi studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii I dalších zemích.

Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce. Užívání jednotlivých dokumentů Europassu nebo celého portfolia Europassu je dobrovolné. Každý zájemce o tento doklad se může rozhodnout, které dokumenty Europassu si chce pořídit, nemusí mít všechny z celého portfolia Europassu.

Pořízení Europassu je bezplatné.

Evropské logo EUROPASSPět dokumentů, které tvoří Europass

  1. Europass – životopis
  2. Europass – jazykový pas
  3. Europass – mobilita
  4. Dodatek k diplomu
  5. Dodatek k osvědčení

V kterých zemích lze Europass uplatnit

Cílem projektu Europass je pomoci lidem překonávat obtíže spojené s mobilitou v rámci zemí EU, EHP a Švýcarsku. Používá se také v kandidátských zemích – Chorvatsku a Turecku.

Doplňující informace a odkazy