Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market) je oficiálním úředním orgánem Evropské unie pro ochranné známky Společenství a pro zapsané průmyslové vzory, pro které platí v Evropské unii jednotná legislativa, což zaručuje existenci účinné a specifické ochrany.

OHIM je agenturou EU a zároveň úřadem pro průmyslové vlastnictví, který plní technickou funkci spočívající v registraci práv z průmyslového vlastnictví. Ochranné známky společenství a zapsané průmyslové vzory Společenství vydávané OHIM mají jednotnou podobu a je tedy možné zachovávat jednoduché související formality a správní úkony – funguje jednotná žádost, jednotné správní centrum a jednotná dokumentace.

Více informací o OHIM je k dispozici na stránkách Evropské unie a oficiálních stránkách OHIM.