Programový průvodce

Cílem tohoto průvodce programem je pomáhat všem, kteří mají zájem vytvářet projekty nebo získat finanční podporu v rámci programu Evropa pro občany na období 2014–2020, a pomoci jim porozumět cílům programu a typům činností, které mohou být podporovány.

Poskytuje podrobné informace o:

– možnostech financování v rámci programu Evropa pro občany,

– postupu předkládání žádostí,

– výběrovém řízení,

– obecných pravidlech pro granty udělované Unií,

– lhůtách pro předkládání žádostí.

Programový průvodce má statut výzvy k předkládání návrhů.


* Žádosti musí být předloženy před 12.00h (SEČ), v poslední den lhůty pro podání přihlášek. V případě, že lhůta pro podání připadne na víkend, musí být považován za den uzávěrky 1. pracovní den po víkendu.

Odkazy na programové průvodce

Evropa pro občany – Průvodce programem

Europe for Citizens – Programme Guide

L’Europe pour les citoyens – Guide du programme

Europa für Bürgerinnen und Bürger – Programmleitfaden