Jak žádat

Před přihlášením:

1. Přečtěte si výzvu k předkládání návrhů / programového průvodce pečlivě

2. Žadatelé musí mít ECAS (European Commission Authentication Service) účet. Jestliže již máte ECAS účet, můžete jej použít, pokud ne, klikněte zde k vytvoření ECAS účtu. Pokud jste si vytvořili svůj ECAS účet, vraťte se zpět na tuto stránku.

Nyní jste připraveni začít žadatelský proces:

1. Každá organizace zapojená do projektu (žadatelé i partneři) se musí zaregistrovat na portálu účastníků a obdrží účastnický identifikační kód (PIC). PIC bude požadován pro vygenerování formuláře žádosti. Pro přístup do portálu pro účastníky budete potřebovat uživatelské jméno a heslo ECAS.

2. Žadatelé musí do portálu vložit tyto dokumenty:

a) Forma právního subjektu. Soukromé organizace musí také přiložit:

  • Kopii oficiálního dokumentu o registraci DPH, pokud má vaše organizace DIČ
  • Kopii usnesení, zákona, vyhlášky nebo rozhodnutí o zřízení dotčeného subjektu (platí pouze pro neziskové organizace a partnerské výbory)

b) Formulář finanční identifikace řádně vyplněný a ověřený bankou

3. Vytvořte si svoji oficiální elektronickou žádost („e-form“). Pro vytvoření Vaší žádosti je nutné projít následujícími kroky, a to bez přerušení:

a) Vyberte možnost financování

b) Vyberte jazyk

c) Vyberte organizace, které se účastní v navrhované činnosti (žadatel a partneři)

d) Vytvořte formulář žádosti

e) Uložte formulář žádosti na počítači nebo síťovém disku

f) Vyplňujte žádost a pravidelně ukládejte

Dokončení vaší žádosti:

1. Nezapomeňte vyplnit povinnou přílohu žádosti

2. Až budete mít žádost dokončenou a přílohu nahranou, potvrďte ji. Tím se spustí automatická kontrola, která Vás informuje, že je Vaše přihláška kompletní. Pokud tomu tak je, můžete ji „online“ odeslat.

3. Po odeslání žádosti byste měli obdržet potvrzovací e-mail a referenční číslo. Pokud tomu tak není, obraťte se na helpdesk.

Povinnou přílohou je čestné prohlášení.


Prosíme, NEPOSÍLEJTE KOPIE e-přihlášky a přiložené dokumenty poštou na adresu EACEA.