Důchodci a sociální zabezpečení migrujících osob

K zabezpečení dostatečné sociální ochrany při migraci do jiného členského státu EU slouží ustanovení Evropské unie o sociálním zabezpečení, která jsou obsažena v nařízeních 883/2004 a 987/2009. Tato legislativa poskytuje v oblasti sociálního zabezpečení praktická řešení většiny problémů spojených s pohybem osob mezi jednotlivými státy.

Připomeneme, že ustanovení EU chrání pouze osoby, které jsou státními příslušníky členských států EU (také EHP a Švýcarska) či jejich rodinnými příslušníky (případně i jejich pozůstalými).

Kromě jiných patří mezi oblasti, na něž se ustanovení vztahují a ovlivňují tak všechny národní právní přepisy v daných oblastech, také důchody. Jedná se nejen o důchody starobní, ale také invalidní (dávky v případě invalidity).

Další informace a odkazy


Call centrum České správy sociálního zabezpečení
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop