Dobrovolnictví v EU

Máte chuť vycestovat zadarmo do zahraničí, přispět svojí troškou k něčemu dobrému, naučit se cizí jazyk nebo jen poznat novou zemi a lidi? Takovou možnost Vám může nabídnout i EU prostřednictvím svých programů a projektů, jakými jsou například tradiční Evropská dobrovolná služba v rámci programu Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity.

Evropská dobrovolná služba


Evropská dobrovolná služba (EDS), fungující nyní v rámci programu Erasmus+ v období 2014 až 2020, je určena lidem ve věku 17 – 30 let, kteří chtějí vycestovat do zahraničí a zúčastnit se tam dobrovolnického projektu zaměřeného například na ochranu životního prostředí, práci s mládeží, sociální integraci, umění, kulturu a kulturní dědictví, volnočasové aktivity nebo sport. Velkou výhodou je, že si můžete vybrat projekt, který Vám sedí na míru.

Kam se vlastně můžu podívat?


Projekty v rámci EDS probíhají v evropských státech a partnerských zemích, kterých je více než 50. Rozmanitost výběru rozhodně nechybí.

Programové země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonská republika, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Spojené království, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko.

Partnerské země: Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Libye, Maroko, Moldavsko, Palestina, Ruská federace, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Ukrajina, Švýcarsko (omezeně).

A na jak dlouho?


Projekty obvykle trvají 2 – 12 měsíců. Tematické zaměření si dobrovolník může vybrat podle svých zájmů.

V rámci EDS může vycestovat jednotlivec nebo skupina až 30 dobrovolníků.

Jak to vlastně funguje a kde najdu vypsané projekty?


Zájemci si musí v ČR nejprve najít organizaci, která je na projekt vyšle (tzv. vysílající organizace), případně jim pomůže najít vhodný projekt a hostitelskou organizaci, která je přijme v cílové destinaci.

Vysílající i hostitelské organizace lze dohledat v databázi organizací s akreditací Evropské dobrovolné služby.

Podrobnější informace najdete na webu Domu zahraničních služeb, který program Erasmus+ v ČR administruje.

Co se tam naučím a dozvím?


To záleží jen na vás a tom, který projekt si vyberete. Jisté je, že možností se něco naučit budete mít víc než dost i prostřednictvím pravidelných školení.

Dobrovolníci se zúčastní celkem čtyř školení, která proběhnou před odjezdem (Predeparture), po příjezdu na projekt (On-arrival), během projektu (Midterm) a na závěr projektu, kdy se bude vyhodnocovat jeho průběh (Evaluation).

Vysílající organizace má také povinnost účastníky před odjezdem na projekt připravit a poskytnout jim veškeré důležité informace.

Kde na to vezmu?


Evropská dobrovolná služba je financována z grantového programu Erasmus+: Mládež.

Dobrovolníkům je hrazeno ubytování, strava a jazykový kurz v místě projektu, kromě toho dostávají kapesné. Proplaceny jim jsou také náklady na cestu a zdravotní pojištění., Účastníci mohou obdržet také příspěvek na speciální potřeby pro účast mladých lidí s postižením nebo na mimořádné náklady (víza, očkování, účast mladých lidí s omezenými příležitostmi, …).

YouthPass


Rádi byste měli certifikaci z projektu, kterého se účastníte a doložili tak nabyté zkušenosti, které jste v rámci Erasmus+:Mládež získali? To není problém. Certifikát lze, při spolupráci s pořadatelem projektu, jednoduše získat online.

YouthPass je nástroj, který dokumentuje a uznává tzv. klíčové kompetence, které každý účastníkzískal během projektu. Patří mezi ně komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, podnikatelské schopnosti a kulturní povědomí a vyjádření.

YouthPass funguje jako certifikát, který potvrzuje účast v projektu, dokládá, co se účastník během něj naučil a může tak pomoci při uplatnění na trhu práce. Získat ho může každý účastník projektů, které proběhnou v rámci programu Erasmus +: Mládež.

Evropský sbor solidarity


Novinkou od roku 2017 je Evropský sbor solidarity. Tuto iniciativu ohlásil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v projevu o stavu Unie 14. září 2016. Má umožnit mladým lidem zapojit se do projektů ve prospěch místní komunity nejen po Evropě a získat tak nové zkušenosti a dovednosti.

Program navazuje na Evropskou dobrovolnou službu a pravděpodobně ji v příštím rozpočtovém období zcela nahradí. Iniciativa byla oficiálně spuštěna v prosinci 2016 a počítá se zapojením zhruba 100 tisíc Evropanů ve věku od 18 do 30 let. Do sboru se již přihlásilo téměř 72 000 lidí a skoro 7000 se zúčastnilo aktivit v zahraničí.

Co mě tam čeká?


Zaregistrovaní účastníci se mohou podílet na nejrůznějších projektech, jako je pomoc při odklízení následků přírodní katastrofy, práce v komunitách s různými sociálními problémy nebo třeba v centrech pro uchazeče o azyl. Mezi další témata projektů patří například inkluze, životní prostředí, občanství nebo sport.

Jak se můžu zaregistrovat?


Každý uchazeč vyplní online svůj profil, na základě něj pak dostává nabídky projektů, které může v případě zájmu přijmout. Profil lze kdykoliv skrýt nebo zrušit. Musí také vyjádřit souhlas s posláním a zásadami Evropského sboru solidarity, jimiž se bude řídit.

Kam a na jak dlouho?


Délka projektů se pohybuje zpravidla od 2 do 12 měsíců a nejčastěji jsou realizovány na území Evropské unie. Mohou probíhat formou neplacené dobrovolné aktivity na plný úvazek nebo profesní aktivity v podobě stáže, učňovské přípravy či pracovního umístění.

Kolik to stojí?


Dobrovolníci mají obvykle hrazené ubytování, stravu, zdravotní pojištění, cestovní náklady a malé kapesné. V případě profesní aktivity uzavřou účastníci pracovní smlouvu a je jim vyplácena mzda, z níž by měli pokrýt své životní náklady.

Vše lze zjistit a zařídit pohodlně online zde.

Workcampy


Krátkodobou zkušenost s dobrovolnictvím v Evropě i mimo ni umožňují workcampy – mezinárodní dobrovolnické projekty, které obvykle trvají jen několik týdnů. Workcampy nejsou projektem EU, ale mohou být financovány z programu Erasmus+ pro neformální vzdělávání mládeže.

Účastnit se jich mohou jednotlivci, zpravidla ve věku nad 18 let. V cílové zemi pracují na projektu několik hodin denně ve skupině mezinárodních dobrovolníků. Workcampy probíhají téměř ve všech zemích světa.

Jaká práce mě čeká?


Zaměření projektů je různorodé, může jít například o vzdělávání, práci na festivalu, práci s dětmi, s lidmi s postižením nebo manuální práci, například rekonstrukci různých objektů, údržbu památek nebo třeba turistických cest.

Co je potřeba zaplatit?


Konkrétní projekty zprostředkovávají české i zahraniční dobrovolnické organizace, v ČR například nezisková organizace INEX-Sdružení dobrovolných aktivit. Účastníkům je zajištěno ubytování a strava, sami si platí dopravu, pojištění a jakékoliv další výdaje. Kromě toho je třeba zaplatit účastnický poplatek.

Autor: Euroskop, Odbor koordinace evropských politik, Úřad vlády