Řízení vozidla v EU

Řízení vozidla v EU

K řízení motorového vozidla v EU je potřeba mít platný řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla, dále je vhodné mít doklad o pojištění vozidla (tzv. zelenou kartu) a u zapůjčeného vozidla je v některých zemích nutné si pořídit ověřenou plnou moc k provozu vypůjčeného vozidla. Doporučuje se rovněž sjednání havarijního pojištění.

Řidičský průkaz dle vzoru ES - přední část
Řidičský průkaz dle vzoru ES - zadní část

Řidičský průkaz

Při cestování do členských zemí EU lze využít všechny platné typy řidičských oprávnění vydaných Českou republikou, mezinárodní řidičský průkaz není potřeba. Český řidičský průkaz lze využít na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru také pro cesty do Norska, Lichtenštejnska a na Island.

Od vstupu do EU (1. 5. 2004) je vydáván řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty. Princip vzájemného uznávání řidičských průkazů vychází ze směrnice Rady ze dne 29. července 1991 o řidičských průkazech č. 91/439/EHS (konsolidované znění).

Od 19.1.2013 mají nově vydané řidičské průkazy jednotný formát – umělohmotná karta velikosti kreditní karty s fotografií a zdokonalenými bezpečnostními prvky.

Nezapomeňte, že minimální věková hranice pro řízení automobilu je v mnoha zemích 18 let a jste-li mladší, nebudete pravděpodobně v těchto zemích moci automobil řídit, ani pokud jste držitelem řidičského oprávnění z jiné země.

V některých zemích musíte mít u sebe při řízení kromě platného řidičského průkazu rovněž doklad o registraci vašeho vozidla.

Tabulka registrační značky

Tabulka registrační značkyV EU existuje jednotné značení příslušnosti k danému státu na tabulce registrační značky vozidla – modrý pruh s kruhem žlutých hvězd a označením CZ v levé části tabulky.

Není stanovena povinnost toto označení mít. Pokud ho už ale na vozidle máte, můžete cestovat do ostatních zemí EU bez dodatečného označení elipsovitého tvaru na bílém podkladu se značkou CZ.

Řízení vypůjčeného vozidla

Na úrovni EU neexistuje žádný předpis, který by stanovoval dodatečné povinnosti při řízení vypůjčeného vozidla. Na mezinárodní úrovni existuje Úmluva o mezinárodním silničním provozu Vídeň 1968, jejím signatářem je i Česká republika a v podstatě téměř všechny evropské země. V této dohodě je mimo jiné sdělení, že úmluva nesmí zamezovat tomu, aby jednotlivé státy mohly případně vyžadovat zplnomocnění od řidičů vozidel, pokud v jejich osvědčení o registraci je uveden někdo jiný. Je pouze na rozhodnutí každé země, zda bude plnou moc požadovat či nikoliv.

Na stránkách Ústředního automotoklubu je k dispozici přehled zemí s uvedením případného požadavku na zplnomocnění. Tuto informaci je dobré před odjezdem ještě ověřit na zastupitelském úřadě dané země v ČR.

Konkrétní podoba zplnomocnění není předepsána, mělo by však zajisté obsahovat:

  • specifikaci provozovatele (osoba zapsaná v osvědčení o registraci) jako zmocnitel
  • specifikaci řidiče jako zmocněnec
  • specifikace vozidla
  • údaj o zmocnění kužívání vozidla vmezinárodním provozu

Další odkazy a informace