Registrace vozidla v jiné zemi EU

V Evropské unii platí pravidlo registrace vozidla v té zemi, kde se jeho provozovatel zdržuje déle než 185 dnů (půl roku). Čili při běžném turistickém pohybu žádná povinnost nevzniká, pokud se ale na území jiné země hodláte dlouhodobě zdržovat a vozidlo zde provozovat, je třeba jej přeregistrovat z České republiky do této země. Zároveň v případě, že v jiné zemi EU, kde pobýváte, nemáte auto zaregistrované, nesmíte ho půjčit ani pronajmout.

Registrační proces není harmonizován. V jednotlivých členských státech se uplatňují různé postupy a jsou vyžadovány různé dokumenty. Základní obsah těchto dokumentů vychází ze směrnice Rady č.1999/37/ES o registračních dokladech vozidel (konsolidované znění).

Z této směrnice vychází i procedura odhlášení v původní zemi registrace. Jakmile auto zaregistrujete v jiné členské zemi Unie, odhlášení v původní zemi si vyřídí úřady mezi sebou. Zahraniční úřad má povinnost do dvou měsíců od registrace informovat český úřad o tomto úkonu. Česká strana tuto změnu zaznamená v centrálním registru vozidel a má šest měsíců na to, aby si případně vyžádala navrácení podkladů (registrační značka apod.).

Pokud se budete dlouhodobě zdržovat na území jiného státu, přičemž vozidlo zde nehodláte provozovat, můžete ho nechat zaregistrované v původní zemi. Do země svého nového pobytu s tímto vozidlem pak nesmíte (po uplynutí šesti měsíců) přijet.

Další odkazy