Pas pro zvířata

Pas pro zvířataV rámci Evropské unie je pro cestování se psy, kočkami a fretkami od 1. října 2004 používán tzv. Pet Passport neboli Pas zvířete v zájmovém chovu. Tato povinnost se vztahuje na uvedené tři skupiny zvířat z toho důvodu, že jsou náchylná na onemocnění vzteklinou.

Pas pro zvířecí mazlíčky vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (konsolidované znění).

Pas má jednotnou podobu ve všech členských státech EU. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem. To je u nás přidělováno Státní veterinární správou. Pas je možné získat u schválených veterinárních lékařů.

Pro cesty do většiny států EU stačí pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním a očkování proti vzteklině.

Při cestování do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty je nutný pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem, očkování proti vzteklině, sérologické vyšetření na vzteklinu, ošetření proti echinokokóze (odčervení) a ošetření proti klíšťatům. Ošetření proti echinokokóze vyžaduje také Finsko. Kypr již požadavky na odčervení a ošetření proti klíšťatům zrušil.

Některé státy neumožňují vstup na své území s mláďaty mladšími 3 měsíců. Zákaz vstupu se týká těchto zemí: Velká Británie, Irsko, Švédsko, Malta, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko a Francie. Ostatní země udělují pro případy vstupu mláďat výjimky (obecná výjimka či individuální povolení). Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU: Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán. Ovšem konkrétní podmínky pro vstup se zvířaty do těchto i ostatních nečlenských zemí je třeba si aktuálně zjistit např. na zastupitelském úřadu daného státu v České republice.

Další odkazy a informace