Evropská parkovací karta

Pro zlepšení mobility osob se zdravotním postižením vydala Rada EU v roce 1998 doporučení 98/376/ES (pdf, 38,6 kB) týkající se karty na parkování pro osoby se zdravotním postižením – „parking card for people with disabilities“. V tomto doporučení se uvádí, že je žádoucí, aby v rámci Evropské unie existovala karta na parkování pro osoby se zdravotním postižením, která by byla všeobecně uznávána členskými státy EU, tzv. Evropská parkovací karta. Nicméně definice pojmu zdravotní postižení a obsah právních předpisů regulujících podmínky pro vydávání těchto karet na parkování se ponechává v kompetenci členských států.

Doporučení zahrnuje i standardizovaný model parkovací karty, kde je uvedena velikost, tvar a obsah informací na kartě. Evropská parkovací karta se vztahuje na osobu nikoliv automobil, což znamená, že osoba se zdravotním postižením si může kartu vzít s sebou, pokud např. bude cestovat autem svého přítele nebo jede na dovolenou a má v úmyslu si automobil pronajmout až na místě.

Každá země si upravuje, co karta konkrétně umožňuje, tedy například pokud můžete stát v České republice na omezenou dobu v zákazu zastavení, nemusí to platit obdobně v zemi jiné. Více informací o možnosti využití karty v jednotlivých zemích poskytuje tato brožura. Kontakty na úřady, které mají vydávání parkovacích karet na starosti, naleznete zde.

V České republice upravuje platnost karty zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v § 67. Novelizace zákona od 1.8.2011 zavádí nový parkovací průkaz označující vozidlo, přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Vzor nového parkovacího průkazu odpovídá unifikovanému vzoru Evropské unie podle doporučení Rady 98/376/ES o parkovací kartě pro osoby s postižením. Nový parkovací průkaz je tak platný v rámci celé Evropské unie. Držitel průkazu musí v členských zemích EU dodržovat tamější předpisy o využití parkovacího průkazu.

Další odkazy