Ekoznačka EU - Květina

EkoznačkaV Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru se můžete setkat se symbolem Ekoznačky EU v podobě stylizované květiny. Květina je udělována výrobkům šetrným vůči životnímu prostředí. V současné době ji nese víc než 37 000 výrobků prodávaných v Unii. Ostatní ekologické značky vyjadřují šetrnost v užším měřítku – např. recyklovatelnost nebo energetickou úspornost. Pouze Květina (The Flower) je symbolem pro šetrnost vůči životnímu prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku – od výrobky až po likvidaci.

Přísná ekologická kritéria existují pro více než 23 kategorií výrobků a služeb. Na Květinu tak můžete narazit na domácích spotřebičích, počítačích, oděvech a obuvi, čistících prostředcích, také u turistických ubytovacích služeb a služeb kempů. Jedná se o zcela dobrovolný systém fungující již od roku 1992. Ekoznačka je spravována Evropskou radou pro ekoznačení (EUEB), s podporou Evropské komise a všech členských států EU a EHP.

Ekoznačka udělená ubytovacím zařízením a kempům znamená, že dotyčné zařízení efektivně využívá energii, respektuje okolní přírodu a poskytuje vše, co je potřebné k bezstarostnému odpočinku. Hledáte-li pohodlný hotel či kemp na venkově, Květina vás zavede tam, kde respektují životní prostředí používáním obnovitelných zdrojů energie, úsporami vody, omezením množství odpadu a vedením personálu ke správnému přístupu k životnímu prostředí.

Všechny výrobky a služby, které se mohou Květinou pochlubit, najdete v katalogu na stránkách Evropské komise. Je zde např.více než 50 kempů v Evropě, převážně v Dánsku, Německu, Rakousku a Itálii. 

Odpovědným výkonným orgánem Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků je v ČR Agentura pro ekologicky šetrné výrobky – součást České informační agentury životního prostředí CENIA.

Další odkazy