Doklady pro cestování uvnitř Schengenu

Doklady nutné pro cestování uvnitř Schengenu

Vstup České republiky do schengenského prostoru 21. prosince 2007 znamenal mimo jiné zrušení kontrol cestovních dokladů na hraničních přechodech. Vzhledem k tomu, že Česká republika je tzv. vnitroschengenským státem a vnější hranici má pouze na mezinárodních letištích, byly tak odstraněny hraniční kontroly se všemi sousedními státy.

Nepřítomnost kontrol na hranicích však neznamená možnost vycestování bez dokladu. I v rámci Schengenu je třeba, aby byli občané při svých cestách vybaveni příslušným platným cestovním dokladem – čili cestovním pasem nebo občanským průkazem. Více informací k cestovním dokladům najdete v odpovídajících rubrikách v Cestování.

Připojení k Schengenu přineslo jisté zjednodušení pro cizince – tzv. občany třetích států, kteří mají na území České republiky povolený pobyt (dlouhodobý i trvalý). Těmto cizincům je umožněno cestování po ostatních státech Schengenu s tímto povolením k pobytu a cestovním pasem. Nemusí se tedy již vyřizovat vstupní víza, jako tomu bylo před 21. prosincem 2007.

Členské země Schengenu kromě České republiky:

  • 22 zemí EU: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko
  • 4 nečlenské země EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Další odkazy