Biometrické údaje v pasech

Na základě nařízení Rady ES č. 2252/2004 (konsolidované znění) o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy vydávají všechny členské země EU nejpozději od 1. září 2006 cestovní pasy s dobou platnosti delší než 12 měsíců s biometrickými identifikátory. To znamená, že i v České republice obsahují cestovní pasy s platností delší než jeden rok od září 2006 strojově čitelné a biometrické údaje (digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu).

Toto opatření vzešlo z požadavku na zajištění bezpečnosti a boj s terorismem. Biometrické prvky zajišťují spolehlivé ztotožnění pravého držitele cestovního pasu s tímto dokladem. Při podání žádosti o pas již občané nepředkládají fotografii, ta je pořízena na místě v rámci vyřizování žádosti.

Cestovní pas se strojově čitelnou zónou a nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

  • občanům mladším 15 let na dobu platnosti 5 let
  • občanům starším 15 let na dobu platnosti 10 let

Požádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu do 15 dnů cestovní pas bez strojově čitelné zóny a bez nosiče dat s biometrickými prvky. Doba platnosti tohoto cestovního pasu je zkrácena na 6 měsíců.

Dle zákona o správních poplatcích jsou částky spojené s vydáním cestovního pasu následující:
pas bez strojově čitelných údajů

  • občanům mladším 15 let 1000 Kč
  • občanům nad 15 let 1500 Kč

se strojově čitelnými a biometrickými údaji

  • občanům mladším 15 let 100 Kč
  • občanům nad 15 let 600 Kč

Pozn.: Na základě zákona č. 140/2008 Sb., který nabyl účinnosti 25. dubna 2008, se vydávají cestovní pasy se strojově čitelnými a biometrickými údaji také dětem mladším 5 let. Rozlišovány jsou pouze dvě kategorie občanů – starší a mladší 15 let.

K biometrickým prvkům v pasech se připojily také otisky prstů, k čemuž došlo v dubnu 2009.

Bližší informace podá Ministerstvo vnitra – odbor správních činností

nám. Hrdinů 3, Praha 4
telefon: 974 849 788, email: opcd@mvcr.cz

Další odkazy