Helmut Kohl

Doposud nejdéle vládnoucí německý kancléř působící ve funkci mezi léty 1982 až 1998 a dlouholetý předseda Křesťanskodemokratické strany Německa – CDU.

VýznamníEvropané.Kollertova2020


Narodil se 3. dubna 1930 v Ludwigshafenu na Rýně a vystudoval historii a politickou vědu na univerzitě v Heidelbergu. Helmut Kohl, přezdívaný díky své zásluze při reunifikaci dvou německých států (od roku 1949 existujících Německé spolkové republiky – SRN a Německé demokratické republiky – NDR) v říjnu 1990 jako „kancléř sjednotitel“, představoval zároveň jednu z klíčových postav zrychlení evropského integračního procesu v osmdesátých a první polovině devadesátých let minulého století.

Pro Kohla, jenž považoval evropský projekt za garanci míru a prosazoval „stále těsnější unii“ mezi evropskými národy, znamenala jednota Německa a Evropy dvě strany téže mince. Ve svých projevech opakovaně varoval před nebezpečím krajního nacionalismu a opakováním destruktivní válečné zkušenosti evropského kontinentu. Společně s francouzským prezidentem François Mitterrandem a předsedou Komise Jacquesem Delorsem je považován za hlavního tvůrce a hybatele zrušení vnitřních hraničních kontrol (Schengenská dohoda, 1985), Jednotného evropského aktu (1985), či uzavření z institucionálního hlediska přelomové Maastrichtské smlouvy (1992).

Po pádu tzv. železné opony byl na rozdíl od spíše zdrženlivého postoje většiny členských států přesvědčeným stoupencem myšlenky co nejrychlejšího přijetí postkomunistických zemí střední a východní Evropy do EU. Především v souvislosti s tragickým průběhem rozpadu Jugoslávie se vyslovoval pro vybudování silné a akceschopné Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Podporoval hlubší spolupráci v oblasti vnitřního trhu, je pokládán za jednoho z architektů společné evropské měny, či zastánce většího zapojení Evropského parlamentu a národních parlamentů do rozhodovacího procesu na unijní úrovni. V neposlední řadě Helmut Kohl zdůrazňoval význam ekonomické konkurenceschopnosti a otevřenosti EU a jejího intenzivního zapojení do globálního obchodu.

Autor: Euroskop, infografika: Kristina Kollertová