Udělování záštit pro předsednictví ČR v Radě EU bylo zahájeno

Úřad vlády zahájil proces udělování záštit pro akce, které se budou konat v období českého předsednictví Rady, tedy mezi 1. červencem a 31. prosincem 2022. 

Záštitou se rozumí vyjádření podpory Úřadu vlády jakožto centrálního koordinátora českého předsednictví pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření ocenění skutečnosti, že poskytovatel záštity považuje akci, které poskytuje záštitu, za důležitou a hodnou pozornosti.

Pokud plánujete organizovat akci v druhé polovině roku 2022, která koresponduje s cíli a prioritami předsednictví, přihlaste ji prostřednictvím online formuláře v závěru článku, a získejte záštitu Úřadu vlády. 

O udělení záštity je možné žádat do 31. května 2022. Žádosti přijaté po stanoveném termínu jsou vystaveny riziku pozdějšího zařazení do online kalendáře akcí pod záštitou CZ PRES 2022 na webové stránce předsednictví https://www.eu2022.cz/. 

Záštity budou udělovány zpravidla akcím, které splňují následující podmínky:

  • Akce je potvrzená a její konání alespoň zčásti spadá do období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.
  • Akce musí přispívat k dosažení cílů předsednictví a korespondovat s prioritami předsednictví.
  • Akce musí souviset s evropskou tématikou a mít relevantní dopad na cílovou skupinu, které je určena.
  • Akce by měla podporovat názorovou pluralitu ve společnosti.

Před vyplněním formuláře si přečtěte následující pravidla pro udělování záštit souvisejících s českým předsednictvím Rady EU: 

Pokyny pro udělování záštit

Zajímají vás informace o předsednictví Rady EU a přípravách českého vedení této instituce? Naleznete je v  rubrice Euroskopu, kterou budeme průbežně aktualizovat a doplňovat. Dále se můžete informovat na doméně www.eu2022.cz, kterou zřídil Úřad vlády a jejímž prostřednictvím bude uveřejňovat aktuální informace o českém předsednictví v Radě EU, především v období před jeho zahájením a v době jeho konání. 

Autor: Euroskop