Udělování záštit pro předsednictví ČR v Radě EU bylo zahájeno

Úřad vlády zahájil proces udělování záštit pro akce, které se budou konat v období českého předsednictví Rady, tedy mezi 1. červencem a 31. prosincem 2022. 

Záštitou se rozumí vyjádření podpory Úřadu vlády jakožto centrálního koordinátora českého předsednictví pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření ocenění skutečnosti, že poskytovatel záštity považuje akci, které poskytuje záštitu, za důležitou a hodnou pozornosti.

Pokud plánujete organizovat akci v druhé polovině roku 2022, která koresponduje s cíli a prioritami předsednictví, přihlaste ji prostřednictvím online formuláře v závěru článku, a získejte záštitu Úřadu vlády.  

Záštity budou udělovány zpravidla akcím, které splňují následující podmínky:

  • Akce je potvrzená a její konání alespoň zčásti spadá do období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.
  • Akce musí přispívat k dosažení cílů předsednictví a korespondovat s prioritami předsednictví.
  • Akce musí souviset s evropskou tématikou a mít relevantní dopad na cílovou skupinu, které je určena.
  • Akce by měla podporovat názorovou pluralitu ve společnosti.

Před vyplněním formuláře si přečtěte následující pravidla pro udělování záštit souvisejících s českým předsednictvím Rady EU: 

Pokyny pro udělování záštit

Zajímají vás informace o předsednictví Rady EU a přípravách českého vedení této instituce? Naleznete je v  rubrice Euroskopu, kterou budeme průbežně aktualizovat a doplňovat. Dále se můžete informovat na doméně www.eu2022.cz, kterou zřídil Úřad vlády a jejímž prostřednictvím bude uveřejňovat aktuální informace o českém předsednictví v Radě EU, především v období před jeho zahájením a v době jeho konání. 

Autor: Euroskop