PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

Česká republika bude vyjednávat podmínky dekarbonizace

Energetika je pro Evropskou unii zásadním tématem. V Radě EU, tedy instituci, které bude Česká republika ve druhé polovině roku 2022 předsedat, se energetické záležitosti řeší v Radě pro dopravu, telekomunikace

Evropská integrace má i vojenský rozměr

Když se ve veřejné debatě řeší Evropská unie, zaznívají nejčastěji zmínky o její ekonomické síle, ochraně hodnot, případně o klimatických ambicích EU. Oblastí, která se zřídka dostane do středu zájmu v souvislosti s evropskou integrací, je vojenská spolupráce mezi členskými státy.