Politiky EU a vnitřní trh

Vnitřní trh Evropské Unie tvoří území všech členských států EU. Cílem společného trhu, který vznikl v roce 1958 na základě Římské smlouvy, bylo odstranit obchodní překážky mezi členskými státy, a zvýšit tak hospodářskou prosperitu a přispět k vytváření „stále užšího svazku evropských národů“. Jednotný evropský akt přijatý v roce 1986 začlenil do Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) cíl vytvořit vnitřní trh a definoval jej jako „prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu“.

Dne 1. července 1987 vstoupil v platnost Jednotný evropský akt, který stanovil přesný termín dotvoření vnitřního trhu, a to 31. prosince 1992. Tento akt rovněž posílil mechanismus rozhodování v otázkách vnitřního trhu, jelikož zavedl hlasování kvalifikovanou většinou u témat, jako jsou společné celní sazebníky, volné poskytování služeb, volný pohyb kapitálu a sbližování vnitrostátních právních předpisů. 

V této rubrice si můžete přečíst o politikách EU, které souvisejí s vnitřním trhem a jsou důležité právě pro fungování prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Naleznete informace o politice EU v oblasti dopravy, energetiky, průmyslu a podnikání, regionální politiky, rybářské politiky, zemědělství a životního prostředí.