ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí v prosinci 2020

10.01.2021 Euroskop Komise chce posílit vliv občanů v rámci klimatické politiky, EU chce zaručit bezpečnější kohoutkovou vodu pro všechny Evropany, Komise přijala odůvodněné stanovisko ve sporu ČR s Polskem, Rada…

Životní prostředí v listopadu 2020

10.12.2020 Euroskop Komise navyšuje rozpočet na projekty z programu LIFE, Kvalita ovzduší se postupně zlepšuje, Emise skleníkových plynů v EU klesly v roce 2019 na nejnižší hodnotu za 30 let…

Životní prostředí v říjnu 2020

10.11.2020 Euroskop Komise zveřejnila strategii týkající se renovací, která je součástí Zelené dohody pro Evropu, Komise přijala novou strategii pro chemické látky, V rámci Zelené dohody pro Evropu přijala Komise…

Životní prostředí v září 2020

10.10.2020 Euroskop EU vydala 10. zprávu o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod, EP chce více prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu, Rada usiluje o ochranu biologické rozmanitosti EU…

Životní prostředí v červenci 2020

10.08.2020 Euroskop Výbor regionů se v červenci zaměřil na životní prostředí, ÚD vyhodnotil výdaje EU na opatření v oblasti klimatu, Komise předložila plán nového energetického systému Výboru regionů záleží na…

Životní prostředí v červnu 2020

10.07.2020 Euroskop EU hodnotila kvalitu vod ke koupání, Komise hodnotila modrou ekonomiku, EP schválil taxonomii, EIB půjčí ČR 300 mil. €na projekty hospodaření s vodou, Komise upozorňuje, že členské státy…

Životní prostředí v květnu 2020

10.06.2020 Euroskop Komise podporuje členské státy při přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku, Komise představila úvěrový nástroj, který má podporovat zelené investice Komise hodlá pokračovat v plnění Zelené dohody pro Evropu…

Životní prostředí v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Rada přijala jednotný klasifikační systém EU, který má stanovit, co je environmentálně udržitelné, Ekologická stopa Evropy je příliš velká, říká EEA Rada přijala nařízení týkající se taxonomie EU…

Životní prostředí v březnu 2020

10.04.2020 Euroskop V rámci Zelené dohody pro Evropu bude klíčová emisní trajektorie, EU hodnotila postoj občanů EU k životnímu prostředí Komise navrhuje evropský právní rámec pro klima a vede konzultace…

Životní prostředí v lednu 2020

10.02.2020 Euroskop EP podpořil Zelenou dohodu pro Evropu a žádá ještě ambicióznější cíle, Rada chce více prosazovat v rámci diplomacie ochranu klimatu Poslanci chtějí ambicióznější cíle v rámci Zelené dohody…