ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zapojení letecké dopravy do boje proti klimatickým změnám

26.08.2008 Euroskop 2 Zapojení letecké dopravy do boje proti klimatickým změnám Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a…

Dostupnost informací při prodeji nových osobních automobilů

18.08.2008 Euroskop Směrnice je součástí širšího balíku opatření, která EU podniká v boji proti klimatickým změnám, potažmo proti zvyšování koncentrací emisí CO2 v ovzduší. Záměrem je dostatečně informovat spotřebitele o…

„Pesticidové nařízení“

04.08.2008 Euroskop Rada ministrů zemědělství na svém zasedání 23. června 2008 dosáhla politické dohody o společném postoji k návrhu nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Tzv. pesticidové…

Kvalitativní standardy povrchových vod

29.07.2008 Euroskop Směrnice, která je poslední významnou legislativou rámcové směrnice o vodě, přijaté v roce 2000, a jež představuje snahu sjednotit rozsáhlou agendu týkající se pitné vody, povrchových a odpadových…

SPECIÁL: Klimaticko-energetický balík

30.06.2008 Euroskop Vše podstatné o jednom z největších legislativních projektů EU posledních let. SPECIÁL: Klimaticko-energetický balík Tzv. klimaticko-energetický balík, soubor čtyř níže uvedených legislativních návrhů, byl Komisí zveřejněn 23. ledna…

Směrnice o odpadech

30.06.2008 Euroskop Evropský parlament přijal 17. června 2008 ve druhém čtení revidovanou směrnici o odpadech, která určuje způsoby nakládání s odpady v celé EU. Definuje hierarchii nakládání s odpady, odpovědnost…

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

29.06.2008 Euroskop 23. ledna 2008 Komise v rámci tzv. klimaticko-energetického balíku předložila návrh směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice obsahuje závazný cíl využívat v roce 2020 v…

Nově otevřené veřejné konzultace

27.06.2008 Euroskop Komise v posledním červnovém týdnu rozšířila seznam otevřených veřejných konzultací o dvě nové. Nově otevřené veřejné konzultace Níže uvedený seznam doplňuje speciál shrnující všechny veřejné konzultace otevřené k…

Úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů

24.06.2008 Euroskop Třetí část tzv. klimaticko-energetického balíku, jejž Komise předložila 23. ledna 2008. Návrh rozhodnutí o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o…

Trestněprávní ochrana životního prostředí

22.06.2008 Euroskop Dne 21. května 2008byla Evropským parlamentem v prvním čtení přijata směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Směrnice poprvé harmonizuje ustanovení trestního práva, a to v oblasti ochrany životního…