ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop EU se zúčastní summitu COP26 v Glasgow, Rada schválila revizi Aarhuského nařízení, EU se chce více angažovat na Arktidě EU se připravuje na summit COP26 v Glasgow Rada…

Životní prostředí v červenci 2021

10.08.2021 Euroskop EU chce zlepšit udržitelné financování, Komise předložila balík Fit for 55, který má pomoci naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu, Komise zveřejnila strategii týkající ochrany a obnovy lesů,…

Životní prostředí v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop EU hodnotila kvalitu vod ke koupání, Rada potvrdila strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, Rada se zabývala renovační vlnou, Rada schválila evropský právní rámec pro klima Kvalita…

Životní prostředí v květnu 2021

10.06.2021 Euroskop Komise zveřejnila akční plán pro nulové znečištění, Instituce se dohodly na klimaticky neutrální EU do roku 2050, Komise vydala nová pravidla v rámci oběhového hospodářství, Komise přijala strategické…

Životní prostředí v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise navrhla akty týkající se udržitelných financí v rámci taxonomie, Instituce se dohodly na evropském právním rámci pro klima EU pokračuje v taxonomiii Právní rámec pro klima byl…

Životní prostředí v březnu 2020

10.04.2021 Euroskop Komise předložila opatření na podporu ekologické produkce, Rada schválila závěry o strategii EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek, Rada přijala svůj postoj k programu LIFE, Členské státy…

Životní prostředí v únoru 2021

10.03.2021 Euroskop EU přijala novou strategii pro přizpůsobení se změně klimatu, EU investuje 121 mil. € do ochrany životního prostředí, Honduras se zavázal dovážet dřevo pouze z legálních zdrojů, Nová…

Životní prostředí v lednu 2021

10.02.2021 Euroskop Komise vyhlásila závazek týkající se zelené spotřeby Komise se věnovala zelené spotřebě Komise vyhlásila závazek týkající se zelené spotřeby Cílem je urychlit příspěvek podniků k udržitelnému hospodářskému oživení…

Životní prostředí v prosinci 2020

10.01.2021 Euroskop Komise chce posílit vliv občanů v rámci klimatické politiky, EU chce zaručit bezpečnější kohoutkovou vodu pro všechny Evropany, Komise přijala odůvodněné stanovisko ve sporu ČR s Polskem, Rada…

Životní prostředí v listopadu 2020

10.12.2020 Euroskop Komise navyšuje rozpočet na projekty z programu LIFE, Kvalita ovzduší se postupně zlepšuje, Emise skleníkových plynů v EU klesly v roce 2019 na nejnižší hodnotu za 30 let…