ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí v dubnu 2022

Komise chce zpřísnit regulaci F-plynů i látek poškozujících ozonovou vrstvu, Zelená dohoda: Komise chce zpřísnit regulaci průmyslových emisí, Rada podporuje vznik standardu evropských zelených dluhopisů

Životní prostředí v březnu 2022

Další balík v rámci Zelené dohody má zajistit udržitelnost výrobků, Rada souhlasí se zpřísněním přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek v odpadu

Životní prostředí v únoru 2022

Komise umožní zelené financování zemního plynu a jaderné energie, Komise vytýká 15 členským státům neplnění pravidel v oblasti ochrany biodiverzity

Životní prostředí v prosinci 2021

10.01.2022 Euroskop Zelená dohoda pro Evropu: Nová pravidla pro energetickou náročnost budov, pohlcování uhlíku a trestnou činnost proti životnímu prostředí, Instituce se dohodly na 8. akčním plánu pro životní prostředí…

Životní prostředí v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop Komise navrhuje další opatření týkající se lesů, přepravy odpadů a půdy v rámci Zelené dohody pro Evropu, EU se zúčastnila zasedání COP26 a přijala nové závazky, Rada zhodnotila…

Životní prostředí v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop EU se zúčastní summitu COP26 v Glasgow, Rada schválila revizi Aarhuského nařízení, EU se chce více angažovat na Arktidě EU se připravuje na summit COP26 v Glasgow Rada…

Životní prostředí v červenci 2021

10.08.2021 Euroskop EU chce zlepšit udržitelné financování, Komise předložila balík Fit for 55, který má pomoci naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu, Komise zveřejnila strategii týkající ochrany a obnovy lesů,…

Životní prostředí v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop EU hodnotila kvalitu vod ke koupání, Rada potvrdila strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, Rada se zabývala renovační vlnou, Rada schválila evropský právní rámec pro klima Kvalita…

Životní prostředí v květnu 2021

10.06.2021 Euroskop Komise zveřejnila akční plán pro nulové znečištění, Instituce se dohodly na klimaticky neutrální EU do roku 2050, Komise vydala nová pravidla v rámci oběhového hospodářství, Komise přijala strategické…