ZELENÉ KNIHY

Zelená kniha o budoucnosti evropské energetické sítě

10.01.2009 Euroskop Dne 13. listopadu 2008 přijala Komise zelenou knihu otevírající diskusi o budoucnosti evropské energetické sítě. Zároveň otevřela veřejnou konzultaci trvající do 31. března 2009. Zelená kniha na cestě…

Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů

22.12.2008 Euroskop Evropská komise 27. listopadu 2008 předložila k veřejnému projednávání dokument, jehož cílem je vytvoření systému kolektivních žalob. Ten má pomoci spotřebitelům lépe se domoci svých práv. Zelená kniha…

Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů

03.11.2008 Euroskop Komise 15. října 2008 zveřejnila zelenou knihu o jakosti zemědělských produktů a zároveň otevřela veřejnou konzultaci, která potrvá do 31. prosince 2008. Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů:…

Zelená kniha o územní soudržnosti

18.10.2008 Euroskop Dne 6. října 2008 byla Komisí zveřejněna zelená kniha o územní soudržnosti. Veřejná konzultace na toto téma potrvá do 29. února 2009. Green Paper on Territorial Cohesion „Turning…

Nově otevřené veřejné konzultace

17.10.2008 Euroskop Veřejné konzultace týkající se zelené knihy o územní soudržnosti a otázky kvality zemědělských produktů. Níže uvedené konzultace doplňují speciál shrnující všechny veřejné konzultace otevřené k 27. srpnu 2008…