ZELENÉ KNIHY

Zelená kniha o evropské občanské iniciativě

17.11.2009 Euroskop Komise zahájila 11. listopadu 2009 rozsáhlou veřejnou konzultaci týkající se tzv. evropské občanské iniciativy, která je nově obsažena v Lisabonské smlouvě. Konzultace se má zabývat praktickými detaily této…

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

10.06.2009 Euroskop Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU. Seznam shrnuje všechny aktuálně…

Nově otevřená veřejná konzultace

11.05.2009 Euroskop Veřejná konzultace týkající se kolektivního odškodnění spotřebitelů. Níže uvedená konzultace doplňuje speciál shrnující všechny veřejné konzultace otevřené k 25. březnu 2009 a seznamy uveřejněné pod následujícími odkazy. Nově…

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

25.03.2009 Euroskop Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU. Podrobnější texty jsme dosud…

Zelená kniha o transevropských dopravních sítích (TEN-T)

16.02.2009 Euroskop Komise 4. února 2009 zveřejnila zelenou knihu „TEN-T: Přezkum politiky. Směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky“. Dokument naznačuje tři možnosti, jak propojit…

Nově otevřené veřejné konzultace

10.02.2009 Euroskop Veřejné konzultace týkající se přístupu k bankovnímu účtu, směrnice o odškodnění investorů a zelené knihy o transevropských sítích. Níže uvedená konzultace doplňuje speciál shrnující všechny veřejné konzultace otevřené…

AKTUALIZACE: Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů

09.02.2009 Euroskop Komise dne 31. prosince 2008 uzavřela veřejnou konzultaci k zelené knize týkající se jakosti zemědělských produktů. V současnosti probíhá vyhodnocování zaslaných příspěvků. Zelená kniha o jakosti zemědělských produktů:…

Zelená kniha o biologickém odpadu

20.01.2009 Euroskop Dne 3. prosince 2008 zveřejnila Evropská komise zelenou knihu o biologickém odpadu. Ačkoliv je oblast biologicky odbouratelného odpadu ze zahrad, kuchyní a jídla již nepřímo regulována některými evropskými…

Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví

12.01.2009 Euroskop Dne 10. prosince 2008 zveřejnila Komise zelenou knihu otevírající diskusi o pracovnících ve zdravotnictví. Zároveň otevřela veřejnou konzultaci trvající do 31. března 2009. Zelená kniha o pracovnících ve…