ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2017

09.08.2017 Euroskop Nová opatření ke zlepšení pracovních podmínek, EU pokročila v ochraně pracovníky před karcinogeny a mutageny, Vyjednávání revize modrých karet se dostala do další fáze Lepší pracovní podmínky pro…

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2017

09.07.2017 Euroskop Komise spustila aplikaci pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí, EU chce reformovat penze, Ochrana před karcinogeny a mutageny při práci by měla být přísnější Komise chce…

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2017

09.05.2017 Euroskop V EU vzniká evropský pilíř sociálních práv, Znevýhodněné osoby by měly mít v EU snadnější přístup ke službám EU chce výrazně proměnit sociální politiku a zajistit více sociálních…

Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2017

09.04.2017 Euroskop EP se zabýval hodnocením genderové nerovnosti v EU Genderová rovnost v EU nefunguje a současnou rychlostí změn přetrvá ještě celé staletí Krátce… EP se zabýval hodnocením genderové nerovnosti…

Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2017

09.02.2017 Euroskop Komise zahájila novou iniciativu s cílem posílit ochranu pracovníků v EU Komise chce zvýšit bezpečnost pracovníků v EU Komise zahájila novou iniciativu s cílem posílit ochranu pracovníků v…

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2016

08.01.2017 Euroskop Komise představila Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa EU chce Evropanům pomáhat s jejich kariérou Krátce… Komise představila Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa Komise 1.…

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2016

09.11.2016 Euroskop Komise by chtěla revidovat Europass, Hodnocení záruk pro mladé a Iniciativy na podporu mládeže Komise navrhuje modernizaci systému Europass Komise zhodnotila mechanismus záruk pro mladé lidi a Iniciativy…

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2016

09.07.2016 Euroskop Unie se snaží bojovat proti nedostatku kvalifikovaných pracovních sil Unii chybí vysoce kvalifikovaní pracovníci a situace by se měla nadále zhoršovat Unie se snaží bojovat proti nedostatku kvalifikovaných…

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2016

09.06.2016 Euroskop Komise chce bránit pracovníky před látkami způsobujícími rakovinu, Poslanci požadují společná pravidla pro mateřskou dovolenou Pracovníci by měli být dle návrhu Komise méně ohroženi látkami způsobujícími rakovinu Poslanci…

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2016

07.05.2016 Euroskop Unie navrhla nový přístup pro vysídlené osoby, Pracovní podmínky v oblasti rybolovu by měly být lepší Vysídlené osoby by prostřednictvím EU měly mít lepší postavení Unie na základě…