ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

06.10.2008 Euroskop Rada propojila politickou dohodu o pozměňovacím návrhu na revizi směrnice o pracovní době s politickou dohodou o navrhované nové směrnici o dočasné práci zprostředkovávané přes agenturu. Tento přístup…

AKTUALIZACE: Směrnice o sezónním zaměstnání

24.09.2008 Euroskop Rada k návrhu 15. září 2008 přijala společný postoj, jejž Komise o tři dny později předala Evropskému parlamentu. Text je předmětem legislativního procesu od roku 2002. Směrnice o…

SPECIÁL: Sociální balík

29.07.2008 Euroskop Přehled tří nejdůležitějších návrhů, jež jsou součástí tzv. obnovené sociální agendy, kterou Komise prezentovala 2. července 2008. SPECIÁL: Sociální balík Sociální balík (resp. tzv. obnovená sociální agenda) obsahuje…

Směrnice o evropské radě zaměstnanců

29.07.2008 Euroskop Cílem tohoto legislativního textu je změna směrnice č. 94/45, která garantuje informování zaměstnanců o řízení podniků s více než 1000 pracovníky. Změna by měla vést k vytvoření méně…

„Antidiskriminační“ směrnice

29.07.2008 Euroskop Navrhovaná směrnice je součástí tzv. sociálního balíku. Jejím cílem je doplnit stávající texty (směrnice č. 2000/43 a 2000/78) a rozšířit je o boj proti diskriminaci mimo pracovní poměr.…

Směrnice o sezónním zaměstnání

25.07.2008 Euroskop Otázka rovného přístupu k dočasným agenturním pracovníkům je na pořadu jednání EU již od 80. let 20. století. Vývoj v této otázce brzdil především přístup některých států, resp.…

Směrnice o pracovní době

25.07.2008 Euroskop Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dospěla na svém jednání 10. června 2008 k politické dohodě týkající se návrhu revize směrnice o pracovní době. Projednávaná…

Směrnice o evropské radě zaměstnanců

05.06.2008 Euroskop Komise v následujícím období chystá změnu směrnice o evropské radě zaměstnanců, jež byla přijata před téměř čtrnácti lety – 22. září 1994. Návrh revize má být součástí tzv.…