ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2022

Rada přijala směrnici EU o přiměřených minimálních mzdách, Rada schválila akt na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, Hlavní představitelé EU a sociální partneři se setkali na sociálním summitu

Zaměstnanost a sociální věci v září 2022

Komise představuje Evropskou strategii v oblasti péče, Komise zveřejnila 4. zprávu o dopadech nástroje SURE, Komise vyzývá členské státy, aby modernizovaly své systémy minimálního příjmu

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2022

dohodly na novém právním předpisu o minimálních mzdách, Instituce se dohodly na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, Rada přijala závěry o právech dítěte

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2021

Rada se dohodla na mandátu k jednání o rámci EU pro přiměřené minimální mzdy, Rada se dohodla na společném postoji k řešení rozdílů v odměňování žen a mužů, Komise předkládá akční plán na podporu sociální ekonomiky a vytváření pracovních míst

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop Rada přijala směrnici o modré kartě s cílem přilákat vysoce kvalifikované pracovníky, Komise představila hlavní výsledky třístranného sociálního summitu Systém modré karty má přilákat vysoce kvalifikované pracovníky, schválila…

Zaměstnanost a sociální věci v září 2021

10.10.2021 Euroskop Komise zveřejnila 2. zprávu o dopadu nástroje SURE Komise je spokojená s fungováním nástroje SURE Krátce… Komise zveřejnila 2. zprávu o dopadu nástroje SURE Nástroj SURE má mít…

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop EU posiluje ochranu zdraví při práci, Rada se dohodla na evropské záruce pro děti, EU podporuje boj proti bezdomovectví Komise předložila Strategii pro ochranu zdraví EU chce zavést…

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2021

10.06.2021 Euroskop Proběhl sociální summit v Portu, Instituce se dohodly na systému modrých karet, Komise vyplatila 12 státům prostředky z nástroje SURE Zástupci EU jednali v Portu EU chce podpořit…