VNITŘNÍ TRH

Vnitřní trh v únoru 2023

né stanovisko ke slovenské, české, španělské a dánské žádosti o finanční podporu z RRF, Rada přijala aktualizaci národního plánu Německa, Komise dokončila 2. syndikaci v částce 7 mld. €, Program InvestEU a EIF představují nový evropský klimatický fond na řešení dluhů (EUCLIDES)

Vnitřní trh v lednu 2023

omise zhodnotila fungování Nového evropského Bauhausu, Komise vydala 5 mld. na podporu evropských priorit, Komise vydala pozitivní stanovisko k žádosti Malty o finanční příspěvek z RRF

Vnitřní trh v prosinci 2022

Komise předkládá opatření k rozvoji CMU, Program InvestEU zveřenil své 1. investice do podniků napříč EU

Vnitřní trh v listopadu 2022

Komise podporuje transparentnost v odvětví krátkodobých pronájmů ku prospěchu všech aktérů, Bulharsko, Chorvatsko a Řecko získaly pozitivní hodnocení k žádostem o podporu z Nástroje pro oživení a odolnost, Rada se dohodla na postoji k provádění reforem Basel III, Rada schválila směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti

Vnitřní trh v říjnu 2022

Instituce se dohodly na úpravě normalizačních pravidel EU, Komise urychluje práci na posílení evropské odolnosti, EU dosáhla pokroku v oblasti unie kapitálových trhů

Vnitřní trh v září 2022

Komise navrhuje zákaz produktů nucené práce na trhu EU, Komise představuje nový nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu

Vnitřní trh v červnu 2022

Rada se dohodla postoji k pravidlům na zlepšení CMU, Rada se dohodla na postoji k aktualizovaným pravidlům pro pojišťovny, Instituce se předběžně dohodly na odolnosti kritických subjektů

Vnitřní trh v dubnu 2022

Rada přijala závěry o strategické autonomii evropského hospodářského a finančního sektoru