VNĚJŠÍ OBCHODNÍ VZTAHY

AKTUALIZACE: Energetický balík

16.02.2009 Euroskop Tématem posledního zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku byla především debata nad balíkem, jenž se týká liberalizace trhů s energiemi. Závěrem této schůzky, která byla jednou z…

AKTUALIZACE: Přístup k přepravním soustavám pro zemní plyn

22.07.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 9. července 2008 schválilo Paparizovu zprávu. AKTUALIZACE: Přístup k přepravním soustavám pro zemní plyn Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)…

Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem

16.07.2008 Euroskop 19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh, který se zabývá tzv. vlastnickým unbundlingem, tj. oddělením produkce plynu od jeho distribuce. Návrh směrnice…

SPECIÁL: Energetický balík

16.07.2008 Euroskop Podrobný přehled tzv. třetího liberalizačního balíku. SPECIÁL: Energetický balík Energetický balík (nebo také tzv. třetí liberalizační balík), soubor pěti níže uvedených legislativních návrhů, byl Komisí předložen 19. září…

Přístup k přepravním soustavám pro zemní plyn

12.07.2008 Euroskop 19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh nařízení, na jehož základě by měla vzniknout organizace Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu.…

Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou

12.07.2008 Euroskop 19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh, který se zabývá tzv. vlastnickým unbundlingem, tj. oddělením výroby elektrické energie od její distribuce. Návrh…

Přístup do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou

08.07.2008 Euroskop 19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh nařízení, na jehož základě by měla vzniknout organizace Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav. Dále…

AKTUALIZACE: Reforma organizace společného trhu s vínem

08.07.2008 Euroskop 6. června 2008 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení o společné organizaci trhu s vínem.AKTUALIZACE: Reforma organizace společného trhu s vínem Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze…

Reforma organizace společného trhu s vínem

23.05.2008 Euroskop 29. dubna 2008 Rada ministrů formálně přijala re­formu společného trhu s vínem. Ke kompromisní společné pozici dospěla Rada po dlouhých jednáních již v prosinci 2007, ke konečnému schválení…