VNĚJŠÍ OBCHODNÍ VZTAHY

Vnější obchodní vztahy v červenci 2015

07.08.2015 Euroskop EP nakonec odhlasoval svůj postoj k TTIP EP našel nakonec shodu nad svým postojem k uzavření TTIP EP nakonec odhlasoval svůj postoj k TTIP Plénum EP 8. 7.…

Vnější obchodní vztahy v květnu 2015

09.06.2015 Euroskop EP nastínil, jak si představuje budoucí dohodu o TTIP, EP požaduje povinnou certifikaci pro dovoz surovin z konfliktních oblastí EP vyzval Komisi, aby při jednání o TTIP kladla…

Vnější obchodní vztahy v březnu 2015

09.04.2015 Euroskop Mandát k jednání o mnohostranné dohodě o obchodu se službami byl zveřejněn, Obchodní bariéry s hlavními partnery EU stále přetrvávají Komise je připravena k jednání o mezinárodní dohodě…

Vnější obchodní vztahy v červnu 2013

02.07.2013 Euroskop EU a USA zahájily jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic EU a USA zahájily jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic Council approves…

Směrnice o manažerech alternativních investičních fondů

06.05.2009 Euroskop Komise 29. dubna 2009 prezentovala (a o den později zveřejnila) návrh směrnice mající regulovat způsob fungování alternativních investičních (mj. i hedgeových/zajišťovacích) fondů. Proposal for a Directive of the…

AKTUALIZACE: Energetický balík

28.04.2009 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 22. dubna 2009 schválilo tzv. energetický balík. Finální podoba pěti směrnic vzešla z jednání mezi Parlamentem, Radou a Komisí, jež vedlo české předsednictví. K formálnímu…

AKTUALIZACE: Energetický balík

07.04.2009 Euroskop V lednu tohoto roku byla Radou přijata společná pozice, jež se týkala tzv. třetího energetického liberalizačního balíku. Vzápětí se Česká republika jako předsednická země ujala své úlohy vyjednavače…

AKTUALIZACE: Energetický balík

16.02.2009 Euroskop Tématem posledního zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku byla především debata nad balíkem, jenž se týká liberalizace trhů s energiemi. Závěrem této schůzky, která byla jednou z…

AKTUALIZACE: Přístup k přepravním soustavám pro zemní plyn

22.07.2008 Euroskop Plénum Evropského parlamentu 9. července 2008 schválilo Paparizovu zprávu. AKTUALIZACE: Přístup k přepravním soustavám pro zemní plyn Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)…