VNĚJŠÍ OBCHODNÍ VZTAHY

Vnější obchodní vztahy v červenci 2020

10.08.2020 Euroskop Rada dala zmocnění k podpisu dohody EU–Čína Dohoda EU–Čína byla přijata členskými státy Krátce… Rada dala zmocnění k podpisu dohody EU–Čína Zeměpisná označení mají existovat souběžně se staršími…

Vnější obchodní vztahy v červnu 2020

10.07.2020 Euroskop Komise vydala bílou knihu týkající se zahraničních subvencí na jednotném trhu, Komise podporuje mezinárodní iniciativu k usnadnění obchodu, Komise zahájila přezkum obchodní politiky, Komise předložila zprávu o překážkách…

Vnější obchodní vztahy v květnu 2020

10.06.2020 Euroskop Komise zveřejnila zprávu o ochraně obchodu, EU získává prostředky v rámci globální reakce na koronavirus, EU jednala se západním Balkánem, Rada vydala závěry k Východnímu partnerství, EU podpoří…

Vnější obchodní vztahy v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Rada se dohodla na postoji ohledně přepracovaného nařízení o prosazování pravidel, Rada schválila mnohostranné prozatímní ujednání o odvolání při rozhodčím řízení pro řešení obchodních sporů EU prosazuje změnu…

Vnější obchodní vztahy v březnu 2020

10.04.2020 Euroskop Nová strategie pro vztahy s Afrikou, EU prodloužila platnost sankcí souvisejících s Ukrajinou o dalších 6 měsíců, Rada s konečnou platností schválila dohodu o volném obchodu s Vietnamem…

Vnější obchodní vztahy v únoru 2020

06.03.2020 Euroskop Komise hodnotila všeobecný systém preferencí, EP schválil dohodu s Vietnamem, Komise se rozhodla částečně odejmout Kambodži preferenční přístup na trh EU, Komisař Hogan informoval o novém balíku v…

Vnější obchodní vztahy v listopadu 2019

10.12.2019 Euroskop 100 evropských zeměpisných označení má v Číně získat ochranu, Obchodní dohoda mezi EU a Singapurem vstupuje v platnost Nová úprava spotřebních daní byla schválena Radou Reformy stávajících pravidel…

Vnější obchodní vztahy v červenci 2019

09.08.2019 Euroskop EU a USA završily dohodu o vzájemném uznávání léčiv, EU a Kanada nadále posiluje vzájemné nejen obchodní vztahy, Komise zveřejnila zprávu o provádění společného prohlášení EU a USA…

Vnější obchodní vztahy v červnu 2019

10.07.2019 Euroskop Rada schválila obchodní dohodu a dohodu o investicích s Vietnamem, EU a Mercosur dosáhly dohody o obchodu, Rada přijala novou strategii pro region Střední Asie, Rada přijala závěry…

Vnější obchodní vztahy v květnu 2019

10.06.2019 Euroskop Komise zvýšila podíl rozpočtu na vzdělávání v mimořádných situacích a zahájila kampaň #RaiseYourPencil, EU nastínila novou vizi v oblasti Střední Asie Finanční prostředky EU na vzdělávání v mimořádných…