VNĚJŠÍ OBCHODNÍ VZTAHY

Vnější obchodní vztahy v únoru 2023

EU a VB uzavřely dohodu o tzv. Windsdorském rámci k Severnímu Irsku, EU a Singapur zahájily digitální partnerství, EU posílí vztahy s Indií, Obchodní dohoda mezi EU a Novým Zélandem pokročila k ratifikaci

Vnější obchodní vztahy v červnu 2022

VB nadále neplní protokol k Severnímu Irsku po brexitu, tvrdí Komise, Komise chce více prosazovat zelené a sociální parametry obchodních dohod 

Vnější obchodní vztahy v únoru 2022

Proběhl 6. summit mezi EU a Afrikou, EU se zabývá strategickou závislostí na třetích zemí EU chce posílit spolupráci s Africkou unií EU se snaží řešit strategickou závislost na dovozu…

Vnější obchodní vztahy v listopadu 2021

10.12.2021 Euroskop EU prověřila přímé zahraniční investice mířící do EU i zboží dvojího užití Komise hodnotila kontrolní mechanismy ve vztahu k přímým zahraničním investicím a zboží dvojího užití Krátce… EU…

Vnější obchodní vztahy v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop Komise navrhuje individuální opatření ve prospěch Severního Irska, Vývoz EU roste díky prosazování obchodních dohod a globálních pravidel, říká Komise, EU a USA ukončily spor ohledně cel na…

Vnější obchodní vztahy v září 2021

10.10.2021 Euroskop Komise představila reformu všeobecného systému preferencí (GSP), Komise přijala strategii pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu, EU a Kolumbie uzavřely memorandum o další spolupráci Komise chce změnit parametry v…