VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Veřejné zdraví v listopadu 2022

Úřad HERA zajistil až 2 mil. dávek vakcíny proti opičím neštovicím, V EU se snižuje používání antibiotik, Komise zajišťuje téměř 3,5 mil. léčebných dávek proti COVIDu-19

Veřejné zdraví v září 2022

omise usiluje o lepší ochranu lidí před azbestem, Komise podepsala smlouvu o společném zadávacím řízení na očkovací látky proti COVID-19 se společností HIPRA, Úřad HERA zajistil další dodávky vakcín proti šíření opičích neštovic, Tým Evropa poskytl 47,7 mld. € v boji proti pandemii COVID-19

Veřejné zdraví v červenci 2022

Komise navrhuje přísnější pravidla pro větší bezpečnost a kvalitu u krve, tkání a buněk, Úřad HERA předkládá seznam 3 hlavních zdravotních hrozeb

Veřejné zdraví v červnu 2022

U prodloužila platnost digitálního certifikátu EU COVID o rok, Instituce se předběžně dohodly o novém nařízení EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách

Veřejné zdraví v dubnu 2022

EU vytváří strategické rezervy pro případ mimořádných chemických, biologických, radiologických a jaderných událostí

Veřejné zdraví v únoru 2022

EU podnikla další krok v evropském plánu boje proti rakovině, Komise navrhuje prodloužit digitální certifikát EU COVID o 1 rok Digitální COVID certifikáty by měly platit až do června 2023.…