SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEČNOST

AKTUALIZACE: Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

23.02.2009 Euroskop Poslanci schválili sankcionování zaměstnavatelů nelegálních pracovníků. Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249) 1. Stav legislativního procesu a očekávaný…

AKTUALIZACE: Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

09.02.2009 Euroskop Poslanci odložili přijetí zprávy ke směrnici na plenární zasedání v polovině února 2009. Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem…

AKTUALIZACE: Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

02.02.2009 Euroskop Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249) Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí…

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

22.12.2008 Euroskop Dne 6. prosince 2008 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008…

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

24.11.2008 Euroskop Rada 24. října 2008 schválila návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Završil se tak mnohaletý komplikovaný legislativní proces, doprovázený politickými střety institucí. Schválená směrnice poprvé harmonizuje ustanovení…

Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

19.11.2008 Euroskop Cílem návrhu je sankcionovat zaměstnavatele při zaměstnávání příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem. Rovněž jde o to omezit vykořisťování a zneužívání migrujících osob. Návrh směrnice, kterou se stanoví…