SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEČNOST

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2011

08.11.2011 Euroskop JURI schválil změny pravidel týkající se příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení, Komise navrhla posílení evropského…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2011

07.10.2011 Euroskop Plénum EP schválilo posílení mandátu agentury Frontex, Komise navrhla změny a posílení pravidel schengenského prostoru, Komise zveřejnila sdělení týkající se politiky EU v oblasti trestního práva, Rada potvrdila…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2011

02.08.2011 Euroskop EP souhlasí s trestáním dopravních přestupků spáchaných v jiném členském státě EU, EP schválil usnesení o změnách schengenských pravidel, Komise představila Evropskou agendu pro integraci státních příslušníků třetích…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2011

08.07.2011 Euroskop Komise předložila pozměněné návrhy směrnic týkajících se evropského azylového systému, Evropská rada jednala o budoucnosti Schengenu, migraci a ochraně vnějších hranic EU Komise předložila pozměněné návrhy směrnic týkajících…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2011

03.06.2011 Euroskop Komise uveřejnila návrhy na zlepšení ochrany obětí trestných činů, TRAN souhlasí s trestáním dopravních přestupků spáchaných v jiném členském státě EU, Komise předložila balík návrhů týkající se imigrace…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2011

03.05.2011 Euroskop Rada vedla první diskusi o PNR Rada vedla první diskusi o PNR Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování,…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2011

06.04.2011 Euroskop Komise: Mezinárodním párům v EU vyjasníme vlastnická práva Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství (KOM(2011)126) Návrh Nařízení…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2011

05.03.2011 Euroskop Komise: Využijme údaje o cestujících k boji proti terorismu a závažné trestné činnosti, Komise zveřejnila Agendu EU v oblasti práv dítěte Komise: Využijme údaje o cestujících k boji…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2010

07.01.2011 Euroskop Rada: Trestejme dopravní přestupky spáchané v jiném členském státě EU, Rada pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí poprvé prakticky použila mechanismus posílené spolupráce, Komise: Návrh na revizi nařízení…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2010

07.12.2010 Euroskop Rada diskutovala o návrhu zavedení evropského vyšetřovacího příkazu, Komise zveřejnila Evropskou strategii pro vnitřní bezpečnost pro období 2011-2014 Rada diskutovala o návrhu zavedení evropského vyšetřovacího příkazu Podnět Belgického…