REGIONÁLNÍ POLITIKA

Regionální politika v lednu 2017

09.02.2017 Euroskop Komise představila zprávu hodnocení dopadů ESF ESF podpořil v období 2007–2013 zvýšení zaměstnanosti Komise představila zprávu hodnocení dopadů ESF Commission staff working document Ex-post evaluation of the 2007-2013…

Regionální politika v prosinci 2016

08.01.2017 Euroskop Evropské strukturální a investiční fondy poskytly 130 mld. € V novém programovém období mělo být investováno již 130 mld. €, tj. 20 % celkové alokace Krátce… Evropské strukturální…

Regionální politika v listopadu 2016

08.12.2016 Euroskop Politika soudržnosti podporuje integraci migrantů v Bruselu Nová podpora na boj s městskou chudobou Krátce… Politika soudržnosti podporuje integraci migrantů v Bruselu Komise 15. 11. 2016 souhlasila s…

Regionální politika v říjnu 2016

09.11.2016 Euroskop Nezávislí odborníci hodnotili dopad investic EU v letech 2007–2013 EU zhodnotila fungování regionální politiky EU v předchozím programovém období Krátce… Nezávislí odborníci hodnotili dopad investic EU v letech…

Regionální politika v září 2016

09.10.2016 Euroskop Komise hodnotila návrhy na zjednodušení čerpání fondů EU Skupina na vysoké úrovni se zabývala tím, jak usnadnit čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI) Krátce……

Regionální politika v červenci 2016

08.08.2016 Euroskop Města a regiony potřebují více investic, shodli se jejich zástupci Výbor regionů podporuje více investic do měst a regionů Krátce… Města a regiony potřebují více investic, shodli se…

Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2016

08.08.2016 Euroskop Úprava vysílání pracovníků není dle Komise v rozporu se zásadou subsidiarity Komise odmítla výhrady národních parlamentů směrem k směrnici o vysílání pracovníků Úprava vysílání pracovníků není dle Komise…

Regionální politika v červnu 2016

09.07.2016 Euroskop Rada projednala městskou agendu a vydala doporučení Rada se věnovala městské agendě – tzv. Amsterdamskému paktu, ke které vydala doporučení Krátce… Rada projednala městskou agendu a vydala doporučení…

Regionální politika v květnu 2016

09.06.2016 Euroskop Evropská města by se měla moci více vyjádřit k tvorbě politik EU, EU podepsala s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem dohodu o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021 Nová…

Regionální politika v dubnu 2015

08.05.2015 Euroskop Čerpání z operačních programů může začít, Rada a EP schválily přesun v rozpočtu EU EP uvolnil nevyužité prostředky pro národní operační programy způsobené opožděným přijetím pravidel regionální politiky…