REGIONÁLNÍ POLITIKA

Regionální politika v únoru 2022

Rada se dohodla na úpravě pravidel DPH, výpadek příjmů nadále klesá, Komise předložila návrhy pro spravedlivé zdanění

Regionální politika v březnu 2021

10.04.2021 Euroskop Rada schválila balík v oblasti politiky soudržnosti Rada schválila změny ve fondech EU Krátce… Rada schválila balík v oblasti politiky soudržnosti Balík právních předpisů na nové programové období…

Regionální politika v prosinci 2020

10.01.2021 Euroskop Instituce se dohodly na pravidlech pro Interreg, Byla přijata dohoda o novém rámci pro regionální investice Interreg usnadňuje spolupráci regionů na vnějších hranicích Rada a EP se dohodly…

Regionální politika v květnu 2020

10.06.2020 Euroskop Pomoc při odstraňování následků katastrof ve výši 279 mil. € pro Portugalsko, Španělsko, Itálii a Rakousko, ČR má zavést systém ochrany fondů co nejdříve Pomoc při odstraňování následků…

Regionální politika v březnu 2020

10.04.2020 Euroskop Komise navrhuje nové politické cíle v rámci Východního partnerství po roce 2020 Komise představila změny v rámci Východního partnerství Komise navrhuje nové politické cíle v rámci Východního partnerství…

Regionální politika v únoru 2020

06.03.2020 Euroskop Komise chce zapojit občany do politiky soudržnosti EU chce podpořit aktivní účast občanů a organizací občanské společnosti v rámci politiky soudržnosti Krátce… Komise chce zapojit občany do politiky…

Regionální politika v listopadu 2019

10.12.2019 Euroskop EU oceňuje města usilující o zlepšování přístupnosti města pro občany se zdravotním postižením Varšava získala cenu Access City Award 2020 Krátce… EU oceňuje města usilující o zlepšování přístupnosti…

Regionální politika v říjnu 2018

09.11.2018 Euroskop Komise poskytne 22 městům prostředky na inovativní projekty Ostrava společně s 21 městy získala podporu na inovativní projekty Krátce… Komise poskytne 22 městům prostředky na inovativní projekty Komise…

Regionální politika v září 2018

10.10.2018 Euroskop EU vydala každoroční hodnocení regionů EU hodnotila vývoj regionů na NUTS 2 a NUTS 3 Krátce… EU vydala každoroční hodnocení regionů Ve východní části EU a v pobaltských…